Website Project Customer Interview

Thông tin cơ bản.

Họ & Tên *

Điện thoại liên hệ *

Email Liên hệ *

Công ty *

Địa chỉ *


Yêu cầu của thiết kế website

Lĩnh vực hoạt động của DN anh/chị là?

Anh/chị đã có tên miền hay chưa?

Trường hợp đã có tên miền Anh/chị vui lòng ghi rõ:

Anh/chị có Website chưa?

Loại Website mà Anh/chị muốn thiết kế?

Thời gian mong muốn hoàn thành Website?

Anh/chị đã có bộ Social chưa?

Anh/chị vui lòng chọn trang Social đã có?

Doanh nghiệp Anh/chị có bao nhiêu dịch vụ ?

Các dịch vụ là gì?

Tổng số lượng sản phẩm Doanh nghiệp Anh/chị?

Đặc thù ngành nghề doanh nghiệp Anh/chị?

Yêu cầu đặc biệt ?

Website tham khảo?


Kết Quả

Doanh số mong muốn?